MP Education
cz
|
sk
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Vyberte si prezentaci pro Vaši školu      Přednášku zdarma poskytuje společnost PG

Základní školy

  

Střední školy

  

8-letá gymnázia

  

Čas proměn / Mezi námi děvčatyVznik společnosti
MP Education
, s.r.o. (dříve MP promotion, s.r.o.) se datuje k roku 2002. Od jejího založení je cílem
realizace výchovně-vzdělávacích programů
, na základních a středních školách včetně 8-letých gymnázií, po celém území České a Slovenské republiky.
Společnosti MP Education, s.r.o. byla udělena akreditace MŠMT Č.j.: MSMT 22319/2015
      Obsahově jsme se zaměřili na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví a pomoc při pochopení vývojových změn i rizikových faktorů souvisejících s obdobím tzv. puberty.
Naším hlavním cílem je poskytnout školám ucelený a zároveň na sebe tematicky navazující cyklus přednášek „Dospívám…“, který se věnuje jednotlivým aspektům fyzického, psychického a sociálního dozrávání při cestě k dospělosti.ZŠ Kladská 1201/1 Praha 2

S MP Education spolupracujeme již několik, opakovaně pro naše dívky ze 6. tříd připravují program Čas proměn, na který máme od našich žaček ty nejlepší ohlasy. Díky tomu jsme se rozhodli nabídnout něco podobného i chlapcům a volba padla na program Na startu mužnosti. Chlapci byli nadšeni, za což jistě patří dík i paní přednášející  Podlahové. Pro deváťáky jsme vybrali přednášku Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše. I ta měla úspěch!

Děkujeme na těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Alena Klečková